Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS93
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3846.594 - Fax: 0210.3845391
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc gửi hồ sơ đến phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra hồ sơ, nếu đúng, đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Nếu chưa đúng thì hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về yêu cầu cá nhân hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Nếu hồ sơ được tiếp nhận, trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng Người có công tham mưu lãnh đạo Sở ra quyết định trợ cấp.
Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bản khai cá nhân (đối với trường hợp phong tặng, Mẫu BM1-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) hoặc bản khai của thân nhân kèm biên bản ủy quyền (đối với trường hợp truy tặng, Mẫu BM2-Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH);
Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
Văn bản đề nghị kèm danh sách của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS93
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29