Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-089013-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng tiếp công dân Thanh tra tỉnh Phú Yên.
Thời hạn giải quyết: Trong giờ hành chính
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không quy định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Công dân trực tiếp đến Phòng tiếp công dân trình bày hoặc gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
* Cán bộ tiếp công dân thực hiện các bước sau
- Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có).
Bước 2: * Cán bộ tiếp công dân thực hiện các bước sau
Nghe công dân trình bày nội dung và ghi chép nội dung vào Sổ tiếp công dân. Trường hợp nhiều người cùng đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh yêu cầu họ cử đại diện (trong số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, số lượng người đại diện theo quy định của pháp luật) để trình bày.
Bước 3: * Cán bộ tiếp công dân thực hiện các bước sau
Xác định nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Bước 3: * Cán bộ tiếp công dân thực hiện các bước sau
Tiến hành xử lý như sau:
+ Đối với nội dung khiếu nại.
Trường hợp công dân trực tiếp đến trình bày: Đối với nội dung thuộc thẩm quyền thì cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân viết thành đơn hoặc lập thành văn bản ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn hoặc văn bản đó, báo cáo Chánh thanh tra giải quyết theo quy định pháp luật; Đối với nội dung không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Trường hợp công dân đến gửi đơn khiếu nại: Đối với đơn thuộc thẩm quyền thì cán bộ tiếp công dân tiếp nhận và báo cáo Chánh thanh tra giải quyết theo quy định pháp luật; Đối với đơn không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Đối với nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Trường hợp công dân trực tiếp đến trình bày: Đối với nội dung thuộc thẩm quyền thì cán bộ tiếp công dân ghi chép nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Đối với nội dung tố cáo, đề nghị người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản ghi nội dung tố cáo; đối với nội dung kiến nghị, phản ánh, xét thấy cần thiết hoặc công dân yêu cầu thì đề nghị họ ký tên hoặc điểm chỉ) báo cáo Chánh thanh tra giải quyết theo quy định pháp luật; Đối với nội dung không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Trường hợp công dân đến gửi đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Đối với đơn thuộc thẩm quyền thì cán bộ tiếp công dân tiếp nhận và báo cáo Chánh thanh tra giải quyết theo quy định pháp luật; Đối với đơn không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 5: * Cán bộ tiếp công dân thực hiện các bước sau
- Yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận nội dung đã trình bày được ghi trong Sổ tiếp công dân.
- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30(Trừ chiều thứ 7, chủ nhật, lễ,tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Không vi phạm quy chế tiếp công dân.
- Vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh chưa được kiểm tra xem xét và chưa có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (phải có họ tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ trực tiếp).
Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp công dân - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-089013-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20