Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-276033-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính và nhận kết quả tại Phòng Bổ Trợ Tư pháp, Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: + Giấy Đăng ký hoạt động có ghi nội dung thay đổi; + Thẻ Tư vấn viên pháp luật trong trường hợp bổ sung Tư vấn viên pháp luật;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chậm nhất là mười ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thay đổi trụ sở hoặc Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh, tư vấn viên pháp luật, luật sư, thì Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh phải gửi thông báo bằng văn bản cho Phòng Bổ trợ Tư pháp-Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động về việc thay đổi.
- Địa chỉ: 183 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết, thứ 7, chủ nhật);
Bước 2:: Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định;
Bước 3:: Phòng Bổ trợ tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định;
Trong trường hợp Trung tâm/Chi nhánh có đề nghị bổ sungTtư vấn viên pháp luật, luật sư, Phòng Bổ trợ Tư pháp tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tư pháp giải quyết việc cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người được đề nghị.
Bước 4:: Phòng Bổ trợ tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trung tâm Tư vấn pháp luật/ Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật có sự thay đổi trụ sở, Giám đốc Trung tâm/Trưởng Chi nhánh, Tư vấn viên pháp luật hoặc luật sư (Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2010/TT-BTP)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo mẫu;
Giấy Đăng ký hoạt động (Bản chính);
Tùy từng trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật/ Chi nhánh nộp thêm một trong các giấy tờ sau:
Trong trường hợp thay đổi trụ sở: Giấy xác nhận trụ sở mới của Trung tâm Tư vấn pháp luật/ Chi nhánh;
Trong trường hợp thay đổi Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh: Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm/ Trưởng Chi nhánh;
Trong trường hợp bổ sung Tư vấn viên pháp luật, luật sư:
*Bổ sung hồ sơ của người đề nghị cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật:
+ Giấy đề nghị cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật theo mẫu;
+ Bản sao Bằng cử nhân luật;
+ Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.
* Bổ sung hồ sơ của luật sư:
+ Bản sao Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo quy định của Luật Luật sư;
+ Bản sao hợp đồng lao động ký kết giữa luật sư và Trung tâm hoặc văn bản cam kết của tổ chức chủ quản về việc tuyển dụng luật sư đó làm việc tại Trung tâm trong trường hợp chưa ký hợp đồng lao động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật
Tải về
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật/ Chi nhánh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-276033-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21