Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156288-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ sở giáo dục
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở giáo dục
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở giáo dục
Thời hạn giải quyết: Trong ngày kể từ khi bộ phận văn thư của nơi đến nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cá nhân đủ điều kiện chuyển trường được Thủ trưởng đơn vị nơi đến cấp giấy giới thiệu để xếp vào lớp học của đơn vị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị, nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư của đơn vị nơi xin chuyển đến
Bước 2: Bộ phận văn thư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu, tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả
Bước 3: Cá nhân căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến bộ phận văn thư để nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Học viên chuyển nơi cư trú, nơi công tác; học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường (phải có giấy tờ chứng minh)
Đơn xin chuyển trường (có chữ ký của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ nếu học viên dưới 18 tuổi) có ý kiến đồng ý cho chuyển đi của cơ sở giáo dục học viên xin chuyển đi và ý kiến đồng ý của cơ sở giáo dục xin chuyển đến
(Những trường hợp chuyển trường đặc biệt, Thủ trưởng đơn vị nơi đi phải ghi rõ vào đơn)
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp cấp học Trung học cơ sở (bản công chứng)
Bản sao giấy khai sinh
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, ghi cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập, ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên) do Thủ trưởng đơn vị nơi học viên được trúng tuyển vào lớp 10 căn cứ Danh sách trúng tuyển được Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để cấp Giấy trúng tuyển vào lớp 10
Giấy giới thiệu chuyển trường do Thủ trưởng đơn vị nơi đi cấp
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học viên cư trú với những học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển trường trong tỉnh đối với học viên Trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156288-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19