Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-234711-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính hoặc văn bản không chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính gửi hồ sơ về Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;
Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định trình UBND tỉnh;
Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập hội;
Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
Đơn xin phép thành lập hội;
Dự thảo điều lệ hội;
Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội kèm theo danh sách trích ngang những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
Sơ yếu lý lịch, lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban vận động thành lập hội;
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;
Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có);
Đơn đăng ký tham gia thành lập hội của hội viên (có đủ số lượng theo quy định).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
42