Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNG-234720-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 (bốn mươi năm) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính hoặc văn bản không chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu đổi tên hội gửi đơn, kèm theo hồ sơ đề nghị đổi tên hội đến Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;
Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định, dự thảo Quyết định cho phép đổi tên hội và Quyết định phê duyệt điều lệ hội, trình UBND tỉnh;
Bước 3: UBND tỉnh xem xét, quyết định;
Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thự hiện thủ tục hành chính.
Đơn đề nghị đổi tên hội, nêu rõ lý do, sự cần thiết phải đổi tên hội;
Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội;
Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;
Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi biên bản bầu ban lãnh đạo hội (kèm theo danh sách), sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29