Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 201-220 trong 3063 TTHC

Số hồ sơ: T-HAG-127687-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKC-142153-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNO-155179-TT

Đối tượng áp dụng: Tất cả

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKC-142228-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Công văn giới thiệu địa điểm lập dự án

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LCA-101188-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-046799-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LAN-131413-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KHA-028348-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-BS05

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình UBND tỉnh chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNG-008255-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-138307-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BDI-130241-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HAG-126398-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-131453-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BGI-107915-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-055566-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LCA-101061-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
36