Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 181-200 trong 3063 TTHC

Số hồ sơ: T-HNA-131433-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BDI-131503-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc chấp thuận /không chấp thuận tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-094598-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNH-107736-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS20

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNA-207606-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-023855-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-056219-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HTI-062397-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-131231-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tiếp nhận hồ sơ giải thể, Giấy chứng nhận đầu tư và xoá tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh (nếu thanh lý gắn với giải thể doanh nghiệp)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-155476-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-102178-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-AGI-069273-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-026431-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VLG-035039-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
23