Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-051804-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Xuất trình giấy tờ: Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho việc chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện
Người yêu cầu chứng thực ký: Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực
Người chứng thực thực hiện chứng thực chữ ký: Người thực hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa điểm chứng thực; số giấy tờ tuỳ thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; sau đó ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Người yêu cầu chứng thực trả kết quả tại Phòng Tư pháp cấp huyện
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác
Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực chữ ký Không quá 10.000đ/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký ( trong giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài) - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-051804-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Bình Định
Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền - Bạc Liêu
Chứng thực chữ ký, điểm chỉ trong bản di chúc - Bạc Liêu
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các văn bản, giấy tờ song ngữ - Bắc Ninh
Chứng thực chữ ký trong giấy cam đoan, cam kết - Đồng Nai
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Đà Nẵng
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Đà Nẵng
Chứng thực chữ ký - TP Hồ Chí Minh
Chứng thực chữ ký của công dân - Quảng Bình
Chứng thực chữ ký cá nhân - Quảng Nam
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Quảng Ninh
Chứng thực chữ ký cá nhân - Sóc Trăng
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Long An
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Bà Rịa - Vũng Tàu
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng Việt - Bộ Tư pháp

0
26