Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-102563-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (từ khi nhận hồ sơ đến khi chuyển phiếu thông tin địa chính sang cơ quan thuế là 05 ngày; cơ quan thuế thực hiện tính các khoản thu và ra thông báo nộp thuế là 03 ngày; từ khi nhận biên lai nộp thuế đến khi trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 07 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thay cho người trúng đấu giá chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thị xã.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả cho người đến nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã
Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Bước 5: - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, phường nơi có đất
Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính
Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính
Chứng minh thư nhân dân (photocoppy công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (mẫu 04/ĐK)
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01/LPTB)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không thu lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.
Lệ phí địa chính 25.000 đ đối với các phường thuộc thị xã
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-102563-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40