Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-092498-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Cách 1: Cả hai bên nam nữ phải có mặt khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp Tthành phố Hà Nội
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội .
ĐT: 043.3546151 hoặc 043.3546163
Thời hạn giải quyết: • 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
• Trường hợp cần phải xác minh, làm rõ thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (đăng ký lại); Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân điền thông tin vào Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn; chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp TP Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc cần bổ sung thì phải hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ,hoàn thiện hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để giải quyết theo quy định
Bước 4: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tiến hành giải quyết và chuyển kết quả đúng thời hạn quy định
Trường hợp trong quá trình giải quyết, có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ hoặc tiến hành xác minh, phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải kịp thời thông tin tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho công dân biết
Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và tổ chức lễ đăng ký kết hôn cho công dân theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
• Khi đăng ký lại việc kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt nộp hồ sơ.
• Việc đăng ký lại kết hôn được thực hiện khi bản chính giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn bị mất hoặc hư hỏng không còn sử dụng được.
• Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn
Giấy tờ phải nộp
• Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu)
• Bản sao giấy chứng nhận kết hôn đã được cấp hợp lệ trước đây (nếu còn)
- Trường hợp không còn bản sao giấy chứng nhận kết hôn trước đây thì công dân viết giấy cam đoan về việc đã đăng ký kết hôn, sổ đăng ký kết hôn không còn lưu giữ được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.
Chú ý: Bản cam đoan phải có xác nhận của 02 người làm chứng biết rõ về việc đã đăng ký kết hôn trước đây và có xác nhận của UBND cấp xã về chữ ký của 02 người làm chứng.
• Bản photocopy hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cả hai bên vợ và chồng
• Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây (nếu trước đó đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã) khi không còn bản sao giấy chứng nhận kết hôn
Giấy tờ phải xuất trình:
• Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của vợ và chồng
• Sổ hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú của một bên vợ /chồng đăng ký thường trú tại Hà Nội
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Miễn lệ phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-092498-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
34