Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS306
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Giám đốc Sở Y tế xem xét ra quyết định cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo đề nghị của đoàn thẩm định. Trong trường hợp không cấp có văn bản nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nộp tại Sở Y tế
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, ghi phiếu tiếp nhận, thu lệ phí (nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ xung).
Bước 3: Đoàn thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc thuộc Sở Y tế tiến hành thẩm định hồ sơ và thẩm định trực tiếp tại cơ sở đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sổ sách, tài liệu liên quan đến hành nghề
Bước 4: Giám đốc Sở Y tế xem xét ra quyết định cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo đề nghị của đoàn thẩm định. Trong trường hợp không cấp có văn bản nêu rõ lý do
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (mẫu số 09);
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh; bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp;
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (mẫu số 07).
Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 05 năm qua theo quy định của Bộ Y tế (mẫu số 10).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 05 năm qua theo quy định của Bộ Y tế (mẫu số 10)
Tải về
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (mẫu số 07).
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (mẫu số 09)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc đối với - Nhà thuốc, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với thuốc đông y, thuốc từ dược liệu: 180.000 đồng. - Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế xã: 90.000 đồng.
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS306
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [11]
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Dược (đối với Công dân Việt Nam) - Lào Cai
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Dược (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) - Lào Cai
Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề Dược (do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề Dược) - Lào Cai
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược do bị mất - Lào Cai
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lào Cai
Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lào Cai
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do bị mất) - Lào Cai
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược, thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc) - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền - Lào Cai

0
30