Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS300
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giám đốc Sở Y tế xem xét có quyết định cấp hay không cấp Chứng chỉ hành nghề Dược, nếu không cấp có văn bản nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề Dược
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược nộp tại Sở Y tế
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ theo quy định, thu lệ phí và ghi phiếu tiếp nhận (nếu chưa đầy đủ hướng dẫn bổ xung).
Bước 3: Hội đồng tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược thuộc Sở Y tế tiến hành thẩm định hồ sơ, để đề nghị cấp hay không cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Bước 4: Giám đốc Sở Y tế ra quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề Dược, nếu không cấp có văn bản nêu rõ lý do
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả Chứng chỉ hành nghề Dược
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (mẫu số 01B);
Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp
Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp;
Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan (mẫu số 02B);
02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm
Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận;
Giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc
Bản sao hộ chiếu có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước mà họ là công dân.
Văn bằng chuyên môn về dược và các giấy tờ khác theo quy định tại điểm b, d, f do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết (mẫu số 02B)
Tải về
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (mẫu số 01B)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề Dược 300.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Dược (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS300
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [12]
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Dược (đối với Công dân Việt Nam) - Lào Cai
Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề Dược (do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề Dược) - Lào Cai
Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược - Lào Cai
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược do bị mất - Lào Cai
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lào Cai
Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lào Cai
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lào Cai
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do bị mất) - Lào Cai
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược, thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc) - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền - Lào Cai

0
21