Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152723-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: : Giải quyết trong ngày nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn tăng thêm không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian ở trong nước thì nộp tờ khai theo mẫu qui định, xuất trình hộ chiếu và những giấy tờ liên quan của người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thành đầy đủ theo qui định. Nếu hồ sơ đầy đủ thì thực hiện bước 2 dưới đây.
Bước 2: Cán bộ tư pháp – hộ tịch ghi vào sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào các ngày thứ 2, 4 và thứ 6 hàng tuần
Sáng từ 7h00 đến 11h00
Chiều 13h30 đến 17h00
Tờ khai (theo mẫu quy định); Bản photo Hộ chiếu (Ban Pháp chế yêu cầu-không có văn bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân định cư nước ngoài)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2.000 đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [29]
Đăng ký kết hôn - Quảng Ngãi
Hợp đồng tặng cho nhà ở - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng tặng cho phương tiện giao thông, đường bộ, đường thủy - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng mua bán phương tiện giao thông, đường bộ, đường thủy - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu rừng phòng hộ - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa nước - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà chủ tài sản và chủ quyền sử dụng đất khác nhau - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản trên đất thuê hàng năm - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà chủ tài sản và chủ quyền sử dụng đất khác nhau - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng bảo lãnh - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng cầm cố tài sản - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng cho mượn nhà - Quảng Ngãi
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng thuê nhà chung cư - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng thuê nhà ở - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất - Quảng Ngãi
Công chứng Hợp đồng mượn tài sản - Quảng Ngãi
Công chứng hợp đồng thuê tài sản - Quảng Ngãi
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152723-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22