Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-106804-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan (tùy theo từng trường hợp)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với các dự án xin ý kiến các Sở, Ngành liên quan hoặc nội dung xin ưu đãi đầu tư thì thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư liên hệ với Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư
Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư xem xét, chủ trì lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan (nếu có), trình UBND tỉnh phê duyệt
Bước 5: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trong giấy biên nhận đến Trung tâm hành chính công tỉnh để nhận kết quả
Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt
Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Chủ đầu tư về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư, hoặc nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể:
- Của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên
- Của Hội đồng thành viên công ty đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Của Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
Dự án đầu tư (đối với các nội dung điều chỉnh)
Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
Các văn bản liên quan:
+ Đối với trường hợp hợp đồng liên doanh: Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (về các nội dung thay đổi) - trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên (người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu)
+ Đối với việc điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Ngoài các giấy tờ nêu trên, Doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ
+ Các văn bản liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 06 bộ (đóng quyển), trong đó 02 bộ dấu đỏ hoặc bản sao công chứng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (Phụ lục I-6 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tải về
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh (Phụ lục I-4 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tải về

0
30