Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-109643-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình thẩm định nhiệm vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh
Bước 3: Cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu hẹn trả kết quả
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước
Bước 4: Tổ chức căn cứ vào thời gian trên giấy tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả và nộp lệ phí (nếu có) theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, các văn bản pháp lý và các tài liệu liên quan làm cơ sở để lập Đồ án quy hoạch
- Có tư cách pháp nhân và đủ điều kiện hành nghề theo quy định
* Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch và bản sao chứng chỉ hành nghề của Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị tham gia lập đồ án quy hoạch
+ Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết
+ Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan đến Đồ án Quy hoạch chi tiết
+ Bản sao công nhận là chủ đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền (đối với dự án phát triển nhà ở)
+ Bản sao Giấy phép quy hoạch (đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao chứng chỉ quy hoạch được cấp trên lô đất (đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc diện cấp phép quy hoạch) hoặc bản sao văn bản cung cấp thông tin quy hoạch còn hiệu lực của cấp có thẩm quyền
+ Bản sao Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền
+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan
+ Thuyết minh tổng hợp (có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, trong đó in màu bản vẽ quy hoạch sử dụng đất)
* Thành phần bản vẽ:
+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500
+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500
+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500
+ Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan
+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500
+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500
+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500
+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500
Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và sơ đồ kèm theo. Đề cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ
Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết gồm: thuyết minh, bản vẽ và Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết
Số bộ hồ sơ: - Số lượng hồ sơ: 03 bộ - Số lượng bản vẽ, thuyết minh: 10 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-109643-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21