Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156912-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn lập các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Cá nhân, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (theo mẫu)
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (theo mẫu)
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá an toàn khi đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế (mẫu 02-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (mẫu 06-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156912-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30