Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS136
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác thuỷ sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đối với tàu từ 20 cv trở lên)
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân
Chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh để giải quyết
Thời gian thực hiện trong 01 ngày
Bước 2: Trong thời gian 03 ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:
Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục
Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn thực hiện (Phòng quản lý Khai thác thủy sản)
Bộ phận chuyên môn tiếp nhận liên hệ với tổ chức, cá nhân để kiểm tra ngư cụ, nghề nghiệp của tàu khai thác thủy sản dựa trên các quy định về: quy hoạch, nghề bị cấm phát triển, nghề cấm, kích thước mắt lưới, đối tượng khai thác, khu vực khai thác, xung điện, chất nổ
Nếu nghề nghiệp, ngư cụ của tàu khai thác thủy sản không đúng không hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục và chỉnh sửa
Nếu nghề nghiệp, ngư cụ của tàu khai thác thủy sản đúng theo quy định thì bộ phận thực hiện điền các thông tin trong Giấy phép khai thác thủy sản và trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt cấp Giấy phép, chuyển văn thư đóng dấu
Văn thư chuyển lại Giấy phép khai thác thủy sản đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí chuyển kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục
Bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính)
Bước 3: Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
- Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ NN&PTNT)
- Có sổ Danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ NN&PTNT)
- Thuyền trưởng, máy trưởng đối với các loại tàu theo Quy định của Bộ Thuỷ sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng
- Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT)
Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao)
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản sao)
Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (bản sao)
Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép khai thác Thủy sản (Phụ lục 8, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000đ/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS136
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24