Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-271773-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của liên hiệp HTX dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi liên hiệp HTX dự định lập trụ sở chính
* Liên hiệp HTX có thể gửi hồ sơ đăng ký qua thư điện tử của cơ quan ĐKKD nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản để đối chiếu khi đến nhận kết quả để đối chiếu và lưu hồ sơ
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:
+ Người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trao giấy biên nhận cho liên hiệp HTX
Bước 4: Quá trình xử lý hồ sơ phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp hồ sơ. Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm
Trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành
Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu)
Điều lệ
Phương án sản xuất, kinh doanh (theo mẫu)
Danh sách hợp tác xã thành viên (theo mẫu)
Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu)
Nghị quyết hội nghị thành lập
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Danh sách thành viên liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Phương án sản xuất kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 30.000 đồng/ lần
Phí Không

0
24