Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TBH-BS19
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định (không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ hồ sơ trong quá trình thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư): Đối với dự án nhóm A, B: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với dự án nhóm C: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian phê duyệt (kể từ ngày người có thẩm quyền nhận được báo cáo thẩm định): Không quá 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu cung cấp trong hồ sơ kết quả lựa chọn nhà đầu tư trình duyệt.
Bước 2: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho Nhà đầu tư.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận
Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư;
Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
Biên bản đàm phán sơ bộ hợp đồng;
Bản chụp: Hồ sơ dự thầu;
Bản sao: Hồ sơ yêu cầu;
Bản sao: Biên bản đóng thầu;
Bản sao: Biên bản mở thầu;
Bản sao: Hồ sơ dự thầu;
Bản sao: Hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư;
Bản chính hoặc bản sao: Các văn bản có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo tỷ lệ định mức quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư (Nhóm A, B, C) - Thái Bình
Số hồ sơ:
T-TBH-BS19
Cơ quan hành chính:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19