Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-034080-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận chức năng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân nộp văn bản trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương
Bước 2: Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của văn bản. Trường hợp không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh
Bước 3: Trường hợp đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc, Sở Công Thương xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản cho thương nhân, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do
Bước 4: Thương nhân nhận văn bản xác nhận trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc bằng đường bưu điện
Văn bản đề nghị thay đổi/bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thay đổi/bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại – Mẫu HCTL-5
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Số hồ sơ:
B-BCT-034080-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [14]
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam - Bộ Công Thương
Thủ tục xác nhận/không xác nhận việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm Thương mại tại Việt Nam - Thái Nguyên
Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (trong nước) - An Giang
Xác nhận Đăng ký Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (trong nước) - An Giang
Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Bình Dương
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam - Bắc Ninh
Xác nhận tổ chức hội chợ triển lãm thương mại - Điện Biên
Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Đồng Nai
Xác nhận/không xác nhận việc thay đổi bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Hải Dương
Thủ tục xác nhận/không xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại - Kiên Giang
Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Bình
Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Ngãi
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Ngãi
Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu

0
31