Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-220203-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp
- Hình thức văn bản: đối với cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan tiến hành tố tụng
Thời hạn giải quyết: - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp cư trú trong tỉnh kể từ khi 14 tuổi trở lên); 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi 14 tuổi trở lên; Công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài; Người nước ngoài; trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai, nộp tại Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Tư pháp.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; vào sổ theo dõi, viết biên lai thu lệ phí và viết phiếu hẹn cho người đến nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu.
Bước 4: Trả kết quả:
+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp.
+ Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
+ Công dân nộp lại Phiếu hẹn và nhận kết quả.
+ Sở Tư pháp thông báo đến cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan tiến hành tố tụng kết quả tra cứu Phiếu lý lịch tư pháp
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Theo mẫu quy định);
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp
Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp
Bản photo giấy tờ còn giá trị sử dụng:
+ Đối với học sinh và sinh viên: thẻ học sinh, thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đó đang học tập
+ Đối với người có công với cách mạng: Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng là người có công với cách mạng được quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; khoản 1 các mục I, III,IV, V, VI,VIII,IX và X phần I của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung mục VII của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006; Điều 3 Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/9/2009 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
+ Đối với thân nhân liệt sỹ: Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 mục II phần I của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ trưởng bộ lao động Thương binh và Xã hội kèm theo các giấy tờ xác nhận có mối quan hệ thân nhân với liệt sỹ (đối với trường hợp giấy tờ xuất trình chưa đủ để chứng minh quan hệ thân nhân với liệt sỹ)
+ Đối với hộ nghèo: Sổ hộ nghèo, Giấy xác nhận thuộc hộ nghèo do UBND cấp xã nơi người được cấp phiếu lý lịch tư pháp cư trú cấp.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản nêu trên thì thực hiện theo các văn bản mới đó
Chú ý:
* Cơ quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc người cấp phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp + Mức thu: 200.000đồng/lần cấp/người + Mức thu: 100.000đồng/lần/người đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ. + Miễn lệ phí đối với người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [11]
Nhập quốc tịch Việt Nam - Lào Cai
Thôi quốc tịch Việt Nam - Lào Cai
Trở lại quốc tịch Việt Nam - Lào Cai
Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi - Lào Cai
Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi - Lào Cai
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi - Lào Cai
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Dược (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) - Lào Cai
Cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp: Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục; Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp; Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề; Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. - Lào Cai
Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong toàn tỉnh - Lào Cai
Thành lập và công nhận điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Lào Cai
Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Lào Cai
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-220203-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
13