Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-272363-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ. Khi nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:
+ Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa - Sở Nội vụ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tuổi đời theo quy định.
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không trong thời gian vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tờ trình đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (trong đó nêu rõ nhu cầu, số lượng, nhân sự đề nghị, dự kiến phân công công tác).
Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy hoặc Đảng uỷ cơ quan đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm
Các biên bản gồm:
* Biên bản họp lấy phiếu tín nhiệm của tập thể cán bộ chủ chốt;
* Biên bản họp của cấp ủy, lãnh đạo.
+ Sơ yếu lý lịch.
+ Bản kê khai tài sản.
+ Các bản sao:
* Quyết định xếp hạng (đối với doanh nghiệp hạng I, hạng II và đơn vị sự nghiệp theo quy định phải xếp hạng);
* Quyết định lương hiện hưởng;
* Quyết định bổ nhiệm chức vụ gần nhất (nếu có).
Văn bằng, chứng chỉ (pho to có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-272363-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34