Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BTN-082485-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần nộp theo quy định tại Mục 7 thủ tục này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ ban đầu, nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; nếu hồ sơ thiếu, chưa hợp lệ thì hướng bổ sung
Bước 3: TNgười thực hiện chứng thực phải kiểm tra tính hợp pháp của bản chính, nếu phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực.
- Người thực hiện chứng thực đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì chứng thực. Khi chứng thực bản sao từ bản chính người thực hiện chứng thực phải ghi rõ “chứng thực bản sao đúng với bản chính", ngày, tháng, năm chứng thực, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực .
- Trang đầu tiên của bản sao phải được ghi rõ chữ "BẢN SAO" vào chỗ trống phía trên bên phải, nếu bản sao có từ hai tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
1. Bản chính;
2. Bản sao cần chứng thực.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 1000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang, tối đa không quá 50.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [115]
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Bình Thuận
Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục đích danh (đã xác định được trẻ em) - Bình Thuận
Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục không đích danh (chưa xác định được trẻ em) - Bình Thuận
Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam (Người mang quốc tịch Việt nam) - Bình Thuận
Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài vào cư trú, làm việc, học tập tại Việt nam từ 03 tháng trở lên - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Doanh nghiệp Tư nhân - Bình Thuận
Đăng ký thành lập đối với doanh nghiệp tư nhân - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Bình Thuận
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Doanh nghiệp tư nhân - Bình Thuận
Đăng ký thành lập Doanh nghiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu cá nhân) - Bình Thuận
Đăng ký Thay đổi Chủ sở hữu đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 Thành viên - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Bình Thuận
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Bình Thuận
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân) - Bình Thuận
Đăng ký thành lập Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp tiếp nhận thành viên mới - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp do chuyển nhượng phần vốn góp - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp do thừa kế - Bình Thuận
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Trường hợp Cổ đông sáng lập không thanh toán đủ sổ cổ phần đã đăng ký mua - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Trường hợp chuyển nhượng cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty cổ phần - Bình Thuận
Đăng ký thành lập Doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Hợp danh - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty Hợp danh - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh - Bình Thuận
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty Hợp Danh - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty Hợp danh - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên – Trường hợp tặng cho phần vốn góp - Bình Thuận
Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Tách công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Hợp nhất các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Sáp nhập các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Chia công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Tách công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Sáp nhập các công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Hợp nhất các công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bình Thuận
Chia công ty cổ phần - Bình Thuận
Tách công ty cổ phần - Bình Thuận
Hợp nhất các công ty cổ phần - Bình Thuận
Sáp nhập các công ty cổ phần - Bình Thuận
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác - Bình Thuận
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trường hợp Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác - Bình Thuận
Chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần - Bình Thuận
Chuyển đổi Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bình Thuận
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần - Bình Thuận
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên - Bình Thuận
Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Bình Thuận
Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Bình Thuận
Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức khoa học và công nghệ công lập - Bình Thuận
Đăng ký lập chi nhánh trực thuộc Hợp tác xã - Bình Thuận
Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã; danh sách Ban Quản trị; Ban Kiểm soát hợp tác xã - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã - Bình Thuận
Cấp Giấy phép kinh doanh cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư - Bình Thuận
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Bình Thuận
Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Bình Thuận
Cấp giấy phép di dời công trình - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Bình Thuận
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng dân gian - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bình Thuận
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bình Thuận
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bình Thuận
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị - Bình Thuận
Thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị - Bình Thuận
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu - Bình Thuận
Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu - Bình Thuận
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết - Bình Thuận
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết - Bình Thuận
Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng - Bình Thuận
Thẩm định đồ án thiết kế đô thị riêng - Bình Thuận
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung cụm, khu công nghiệp - Bình Thuận
Thẩm định đồ án quy hoạch chung Cụm, Khu công nghiệp - Bình Thuận
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết Cụm, Khu công nghiệp - Bình Thuận
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, các khu dân cư tập trung, công trình riêng lẻ - Bình Thuận
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, các khu dân cư tập trung, công trình riêng lẻ - Bình Thuận
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới - Bình Thuận
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (quy hoạch nông thôn mới) - Bình Thuận
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn - Bình Thuận
Thẩm định quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn - Bình Thuận
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp - Bình Thuận
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bình Thuận
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Bình Thuận
Số hồ sơ:
T-BTN-082485-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19