Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS387
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lĩnh vực khác
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Sở Nội vụ thẩm định 20 ngày.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 20 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xin thành lập và công nhận điều lệ Quỹ theo quy định đến UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tại bộ phận “một cửa” và nhận phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 2: Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lời về việc đồng ý (hoặc không đồng ý) thành lập và công nhận điều lệ Quỹ.
Bước 3: Sở Nội vụ trả kết quả tại bộ phận “một cửa” theo phiếu hẹn cho tổ chức, trong trường hợp không đồng ý về việc thành lập và công nhận điều lệ Quỹ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau đây:
1. Mục đích hoạt động phù hợp với quy định tại Điều 2 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ này.
2. Có sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định.
3. Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định.
4. Có hồ sơ thành lập quỹ theo quy định.
Đơn đề nghị thành lập quỹ;
Dự thảo điều lệ quỹ;
Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định;
Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17