Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-281409-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng.
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, khi đến công chứng.
Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng;
+ Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc yêu cầu công chứng có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng;
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chứng viên thực hiện việc cấp bản sao theo quy định.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận lại kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng.
- Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
- Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bẩn chính văn bản công chứng đó thực hiện.
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;
Cá nhân yêu cầu cấp bản sao không phải của mình (là người liên quan) thì ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh mình là người có liên quan;
Văn bản yêu cầu cung cấp bản sao của cơ quan có thẩm quyền;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 5 nghìn đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 3 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [107]
Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa - Bình Phước
Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón – thuốc bảo vệ thực vật - Bình Phước
Cấp giấy xác nhận hội thảo, quảng cáo phân bón - Bình Phước
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Bình Phước
Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bình Phước
Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bình Phước
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bình Phước
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã mất - Bình Phước
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bình Phước
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Bình Phước
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bình Phước
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Cấp tỉnh) - Bình Phước
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bình Phước
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bình Phước
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Bình Phước
Xóa đăng ký thế chấp - Bình Phước
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Bình Phước
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Bình Phước
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai - Bình Phước
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Bình Phước
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bình Phước
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Bình Phước
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bình Phước
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bình Phước
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bình Phước
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bình Phước
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Bình Phước
Xóa đăng ký thế chấp - Bình Phước
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Bình Phước
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Bình Phước
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bình Phước
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai - Bình Phước
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Bình Phước
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính - Bình Phước
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự- Bình Phước
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự - Bình Phước
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính - Bình Phước
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự - Bình Phước
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự - Bình Phước
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính - Bình Phước
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Phước
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Phước
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Phước
Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Phước
Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu - Bình Phước
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận - Bình Phước
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Bình Phước
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận - Bình Phước
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Bình Phước
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bình Phước
Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Bình Phước
Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia - Bình Phước
Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân - Bình Phước
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Bình Phước
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư - Bình Phước
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Bình Phước
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài - Bình Phước
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài - Bình Phước
Chuyển đổi Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Luật Hợp danh - Bình Phước
Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành Công ty Luật - Bình Phước
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài - Bình Phước
Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật - Bình Phước
Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật - Bình Phước
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp - Bình Phước
Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp - Bình Phước
Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp - Bình Phước
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp - Bình Phước
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Bình Phước
Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài - Bình Phước
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài - Bình Phước
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài - Bình Phước
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài - Bình Phước
Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Bình Phước
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài - Bình Phước
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Bình Phước
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương - Bình Phước
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Bình Phước
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Bình Phước
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Bình Phước
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Bình Phước
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Bình Phước
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Bình Phước
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hóa lỏng vào chai - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Bình Phước
Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Bình Phước
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Bình Phước
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Bình Phước
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Bình Phước
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép hết hiệu lực) - Bình Phước
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu - Bình Phước
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá - Bình Phước
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Bình Phước
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép cũ hết hiệu lực) - Bình Phước
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp Giấy phép hết hiệu lực) - Bình Phước
Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-281409-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29