Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 41-60 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-QNG-029990-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thẻ tư vấn viên pháp luật

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-GLA-284180-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng (Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012). Thời hạn hiệu lực của kết quả: 05 năm

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-GLA-284182-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định cấp hoặc không cấp lại Giấy công nhận cây/vườn cây đầu dòng. Thời hạn hiệu lực của kết quả: 05 năm

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-GLA-078564-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo về thuốc bảo vệ thực vật.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-GLA-284522-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS640

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS643

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS634

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính. Chứng chỉ công nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-BS636

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản phê duyệt Dự án lâm sinh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-BS970

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y có giá trị 5 năm

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-BS1051

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-BS1065

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-BS1068

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-BS1050

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép chuyển rừng sang trồng cao su.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
26