Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS380
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận “một cửa’ Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp. Trong đó:
- Sở Nội vụ thẩm định 15 ngày;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 15 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày đại hội kết thúc, Ban lãnh đạo hội gửi 01 bộ hồ sơ báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt điều lệ hội theo quy định đến bộ phận “một cửa”Sở Nội vụ và nhận phiếu hẹn trả kết quả.
(Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối phê duyệt và yêu cầu, hướng dẫn ban lãnh đạo hội hoàn chỉnh điều lệ hội phù hợp với quy định của pháp luật).
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kề từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả đại hội.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét và quyết định. Tổ chức đến bộ phận “một cửa” Sở Nội vụ để nhận kết quả theo phiếu hẹn
Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ Hội;
Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội;
Chương trình hoạt động của hội;
Nghị quyết đại hội;
Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ Hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt kết quả Đại hội, phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS380
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
An ninh, trật tự xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22