Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS384
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp.
(Thời gian Sở Nội vụ thẩm định 45 ngày; Thời gian UBND tỉnh quyết định trong thời hạn 15 ngày).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội gửi hồ sơ đề nghị thành lập pháp nhân thuộc Hội đến bộ phận “một cửa’ Sở Nội vụ và nhận phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 2: Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép (hoặc không cho phép) thành lập pháp nhân thuộc hội.
Bước 3: Sở Nội vụ trả kết quả tại bộ phận “một cửa” theo phiếu hẹn cho tổ chức, trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Tờ trình đề nghị thành lập pháp nhân thuộc Hội;
Đề án thành lập pháp nhân, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thành lập, sự phù hợp với điều lệ hội và quy định của pháp luật;
Dự thảo quy chế hoạt động (hoặc điều lệ) của pháp nhân;
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở; văn bản xác nhận tài sản của pháp nhân thuộc Hội;
Danh sách dự kiến và sơ yếu lý lịch của ban lãnh đạo pháp nhân.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập pháp nhân thuộc Hội - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS384
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
An ninh, trật tự xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28