Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 421-440 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-LSN-BS22

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS25

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKC-BS300

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKC-BS290

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS24

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS27

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS26

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-262908-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Cấp lại lần thứ…)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-262909-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-262907-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS778

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS774

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu hàng hoá.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS36

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS35

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS34

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS33

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS32

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS31

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS30

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS29

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
34